loader image

Projekt megnevezése:

A Z. E. H. Energetikai és Építőipari Kft.
multivá válását segítő fejlesztések

Projekt azonosító száma:

GINOP_PLUSZ-1.1.2-21-2022-00115

A kedvezményezett neve:

Z.E.H. Energetikai és Építőipari Kft.

A támogatás tárgya, célja: a(z) A Z. E. H. Energetikai és Építőipari Kft. multivá válását segítő fejlesztések című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített Projekt elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból feltételesen vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A szerződött támogatás összege: 449 825 669 Ft
A Projekt megvalósításának kezdete: 2022.09.01.
A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2022.05.24.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2024.12.30.

A projekt tartalmának bemutatása:

_ Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
_ Tanácsadás
_ Infrastrukturális és ingatlan beruházás
_ Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
_ Külpiaci megjelenéshez kapcsolódó marketig tevékenység
_ Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása